BlackBerry Bold 9650 - Zmiana języka

background image

Zmiana języka

1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Pisanie i wprowadzanie > Język.

• Aby zmienić język wyświetlania, zmień ustawienie w polu Język ekranu.
• Aby zmienić język wpisywania, zmień ustawienie w polu Język wpisywania.
• Aby zmienić język poleceń głosowych, zmień ustawienie w polu Wybieranie głosowe.

3. Naciśnij klawisz

> Zapisz.