BlackBerry Bold 9650 - Opcje kalendarza

background image

Opcje kalendarza

Zmiana sposobu wyświetlania kalendarza

1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Kalendarz.
2. Naciśnij klawisz

> Opcje > Wyświetlanie i funkcje kalendarza.

• Aby zmienić widok domyślny, zmień ustawienie w polu Widok początkowy.
• Aby zmienić czas rozpoczęcia i zakończenia dni, zmień ustawienia w polach Początek dnia i Koniec dnia.
• Aby zmienić dzień tygodnia wyświetlany jako pierwszy w widoku Tydzień, zmień ustawienie w polu Pierwszy

dzień tygodnia.

• Aby ukryć wolne terminy w widoku Harmonogramu, usuń zaznaczenie w polu Pokaż wolne terminy w

widoku Harmonogramu.

3. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Podręcznik użytkownika

Kalendarz

179

background image

Zmiana opcji przypomnień

1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Kalendarz.
2. Naciśnij klawisz

> Opcje > Wyświetlanie i funkcje kalendarza.

• Aby zmienić czas drzemki dla przypomnień, zmień ustawienie w polu Drzemka.
• Aby zmienić domyślny czas przypomnienia dla wpisów kalendarza, zmień ustawienie w polu Przypomnienie

domyślne.

3. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Informacje pokrewne

Wyłączanie urządzenia, 258

Zmiana opcji wielu kalendarzy

1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Kalendarz.
2. Naciśnij klawisz

> Opcje.

3. Kliknij kalendarz.

• Aby zmienić kolor używany do wyświetlania terminów w kalendarzu, zmień ustawienie w polu Kolor terminu.
• Aby ustawić funkcję przypominania o terminach w kalendarzu, zaznacz lub usuń zaznaczenie w polu

Wyświetlaj przypomnienia.

4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Zmiana domyślnego kalendarza

Zmiana domyślnego kalendarza spowoduje zmianę adresu e-mail, z którego są wysyłane zaproszenia na spotkania.

1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Urządzenie > Zaawansowane ustawienia systemu > Usługi domyślne.
3. Zmień ustawienia w polu Kalendarz (CICAL).
4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Zmiana czasu przechowywania wpisów kalendarza w urządzeniu

1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Kalendarz.
2. Naciśnij klawisz

> Opcje > Wyświetlanie i funkcje kalendarza.

3. Zmień ustawienie w polu Zachowaj terminy.
4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Urządzenie BlackBerry® usuwa wpisy kalendarza, które są starsze niż ustawiona liczba dni.

Wyświetlanie zadań w kalendarzu

1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Kalendarz.

Podręcznik użytkownika

Kalendarz

180

background image

2. Naciśnij klawisz

> Opcje > Wyświetlanie i funkcje kalendarza.

3. Zaznacz pole wyboru Pokaż zadania.
4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.