BlackBerry Bold 9650 - Podstawowe informacje o kalendarzu

background image

Podstawowe informacje o kalendarzu

Zmiana widoku kalendarza

Informacje o terminach i spotkaniach można wyświetlać w jednym z czterech widoków. W widokach Dzień, Tydzień i
Miesiąc są wyświetlane wszystkie terminy i spotkania w wybranym okresie. Widok Harmonogramu wyświetla w
formie listy wszystkie zaplanowane terminy, spotkania i czas wolny.

1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Kalendarz.
2. Naciśnij klawisz

> Pokaż.

3. Kliknij widok.

Przechodzenie do określonej daty w kalendarzu

1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Kalendarz.
2. Naciśnij klawisz

.

• Aby przejść do konkretnego dnia, kliknij opcję Przejdź do daty.
• Aby przejść do bieżącego dnia, kliknij opcję Przejdź do dzisiejszej daty.

Planowanie spotkania lub terminu

Aby zaprosić uczestników na spotkanie, twoje firmowe konto e-mail musi korzystać z serwera BlackBerry®
Enterprise Server obsługującego tę funkcję.

1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Kalendarz.
2. Naciśnij klawisz

> Nowy termin.

3. Wpisz informacje o spotkaniu lub terminie.

• Aby zaprosić uczestnika na spotkanie, naciśnij klawisz

> Zaproś uczestnika. Kliknij uczestnika.

4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Aby wysłać zaproszenie na spotkanie do zapraszanych uczestników, naciśnij klawisz

> Wyślij.

• Aby zapisać termin, naciśnij klawisz

> Zapisz.

Informacje pokrewne

Wyłączanie urządzenia, 258
Wyłączanie urządzenia, 258
Nie mogę utworzyć terminu obejmującego wiele dni, 181
Podczas planowania terminów nie mogę skonfigurować ustawień w niektórych polach, 182

Podręcznik użytkownika

Kalendarz

172

background image

Ustawianie alarmu w kalendarzu

W kalendarzu można ustawić alarm, który będzie uruchamiał się w zaplanowane dni o zaplanowanych godzinach.
Planowanie alarmów w kalendarzu nie zmienia zwykłych alarmów ustawionych w aplikacji Zegar. Ponieważ
ustawienia dźwięku alarmu są takie same w aplikacji Kalendarz i aplikacji Zegar, zmiany ustawień dźwięku alarmu
będą miały wpływ na alarmy w obu aplikacjach.

1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Kalendarz.
2. Naciśnij klawisz

> Nowy alarm.

3. Wpisz dane alarmu.
4. Jeśli alarm ma się regularnie powtarzać, zmień wartość w polu Ponowne wystąpienie.
5. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Zmiana kalendarza

Jeśli urządzenie BlackBerry® jest skojarzone z wieloma kontami e-mail, w urządzeniu może się znajdować wiele
kalendarzy. Jeśli w urządzeniu znajduje się wiele kalendarzy, można planować terminy i spotkania oraz zarządzać
nimi w każdym kalendarzu. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u dostawcy usług bezprzewodowych.

1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Kalendarz.
2. Naciśnij klawisz

> Wybierz kalendarz.

3. Kliknij kalendarz.