BlackBerry Bold 9650 - Rozwiązywanie problemów z kalendarzem

background image

Rozwiązywanie problemów z kalendarzem

Nie mogę utworzyć terminu obejmującego wiele dni

Program IBM® Lotus Notes® nie pozwala na tworzenie terminów obejmujących wiele dni.

Informacje pokrewne

Planowanie spotkania lub terminu, 172

Podręcznik użytkownika

Kalendarz

181

background image

Podczas planowania terminów nie mogę skonfigurować ustawień w
niektórych polach

Jeśli korzystasz z programu IBM® Lotus Notes®, podczas edycji cyklicznych terminów lub spotkań możesz
edytować jedynie pola Temat, Lokalizacja, Przypomnienie i Notatki oraz zaznaczać pole wyboru Oznacz jako
prywatne.

Informacje pokrewne

Planowanie spotkania lub terminu, 172

Po synchronizacji niektóre znaki we wpisach kalendarza są błędnie
wyświetlane

Jeśli w urządzeniu BlackBerry® zaplanujesz terminy lub spotkania zawierające znaki specjalne lub akcenty, może
się okazać, że komputer nie rozpozna tych znaków.
Sprawdź, czy na komputerze jest używana właściwa domyślna strona kodowa oraz czy zainstalowano obsługę
odpowiednich czcionek. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji systemu operacyjnego zainstalowanego na
komputerze.

Firma Research In Motion zaleca regularne tworzenie i zapisywanie w komputerze kopii zapasowej danych,
zwłaszcza przed dokonaniem aktualizacji jakiegokolwiek oprogramowania. Przechowywanie w komputerze
aktualnego pliku kopii zapasowej pozwala na odzyskanie danych w przypadku utraty, kradzieży lub uszkodzenia
urządzenia.

Informacje pokrewne

Synchronizacja danych organizatora przez sieć bezprzewodową, 178
Konflikty podczas synchronizacji — informacje, 82

Nie mogę dołączyć do telekonferencji za pomocą opcji Dołącz teraz

Opcja Dołącz teraz może nie być widoczna w powiadomieniu o spotkaniu, jeśli organizator nie używał urządzenia
BlackBerry® obsługującego tę funkcję lub nie wprowadził informacji o telekonferencji poprawnie. Jeżeli pojawi się
opcja Dołącz teraz, a urządzenie jest połączone z siecią CDMA, konieczna może być zmiana opcji inteligentnego
wybierania w taki sposób, aby można było dołączyć do połączenia konferencyjnego za pomocą opcji Dołącz teraz.

Spróbuj wykonać następujące czynności:

Jeżeli opcja Dołącz teraz nie pojawi się, to w celu dołączenia do połączenia konferencyjnego należy w spotkaniu
lub w zaproszeniu na spotkanie kliknąć numer mostka połączenia konferencyjnego i kod dostępu znajdujący się
w polu Lokalizacja lub w sekcji Notatki.

Jeżeli pojawi się opcja Dołącz teraz, a urządzenie jest połączone z siecią CDMA, spróbuj zwiększyć domyślny
czas oczekiwania urządzenia przed wybraniem numeru wewnętrznego. Na ekranie głównym naciśnij klawisz

. Naciśnij klawisz

> Opcje > Inteligentne wybieranie. W sekcji Aby wybierać numery wewnętrzne

we wszystkich pozostałych firmach, zmień wartość pola Czekaj przez na najwyższą dostępną. Spróbuj
ponownie dołączyć do połączenia konferencyjnego korzystając z opcji Dołącz teraz.

Podręcznik użytkownika

Kalendarz

182

background image

Informacje pokrewne

Dołączanie do telekonferencji, 177

Podręcznik użytkownika

Kalendarz

183