BlackBerry Bold 9650 - Telekonferencje

background image

Telekonferencje

Telekonferencje — informacje

Urządzenie BlackBerry® pozwala na ustanawianie dwóch rodzajów telekonferencji. Jeśli twoja organizacja lub
usługa konferencyjna przekazała ci numer mostka konferencyjnego, możesz tworzyć telekonferencje w kalendarzu
urządzenia lub komputera. Telekonferencje umożliwiają użytkownikom posiadającym urządzenia BlackBerry łatwy
dostęp do telekonferencji za pomocą opcji Dołącz teraz, jeśli funkcja ta jest obsługiwana przez urządzenie. Funkcja
ta eliminuje konieczność wpisywania numeru mostka i kodów dostępu do telekonferencji. Jeśli nie masz numeru
mostka, możesz zadzwonić do kontaktów i połączyć rozmowy.

Tworzenie telekonferencji z poziomu urządzenia

Aby wykonać tę czynność, musisz być organizatorem konferencji. Jeśli nie jesteś organizatorem konferencji, możesz
utworzyć ją w imieniu organizatora z poziomu komputera.

1. W oknie konferencji zaznacz pole Telekonferencja.
2. Wpisz informacje dotyczące telekonferencji.
3. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Tworzenie telekonferencji z poziomu komputera

Aby utworzyć telekonferencję, musisz być jej organizatorem lub działać w imieniu organizatora. Informacje dotyczące
tworzenia telekonferencji w imieniu innej osoby znajdują się w dokumentacji programu pocztowego zainstalowanego
na komputerze.

Telekonferencję możesz utworzyć na komputerze, który rozpoznaje urządzenie BlackBerry®. Po rozpoczęciu
telekonferencji użytkownicy posiadający urządzenie BlackBerry mogą się do niej dołączyć korzystając z opcji Dołącz
teraz, o ile ich urządzenie obsługuje tę funkcję.
1. W notatkach dotyczących konferencji lub w polu lokalizacji konferencji wpisz CCP: i numer mostka

telekonferencji. Nie należy używać spacji.

2. Wpisz małą literę x. Nie należy używać spacji przed i po znaku x.
3. Wpisz kod dostępu uczestników. Wstaw spację po kodzie dostępu.
4. Wpisz CCM: i numer mostka moderatora telekonferencji. Nie należy używać spacji.
5. Wpisz małą literę x. Nie należy używać spacji przed i po znaku x.
6. Wpisz kod dostępu moderatora. Wstaw spację po kodzie dostępu moderatora.

Przykład

Jeśli numer mostka konferencji to 1-800-555-5555, kod dostępu moderatora to 55555#, a kod dostępu uczestnika to
55551#, wpisz CCP:18005555555x55555# CCM:18005555555x55551#, a na końcu wstaw spację.

Podręcznik użytkownika

Kalendarz

176

background image

Dołączanie do telekonferencji

Wykonaj jedną z następujących czynności:

• W oknie powiadomienia o konferencji kliknij Dołącz teraz.
• Zaznacz konferencję w kalendarzu. Naciśnij klawisz

> Dołącz teraz.

Informacje pokrewne

Nie mogę dołączyć do telekonferencji za pomocą opcji Dołącz teraz, 182

Zapisywanie informacji o telekonferencji

Informacje dotyczące telekonferencji można zapisać. Będą się one pojawiać w polach telekonferencji podczas
tworzenia nowych konferencji w urządzeniu BlackBerry®.
1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Kalendarz.
2. Naciśnij klawisz

> Opcje > Połączenie konferencyjne.

3. Wpisz informacje o telekonferencji.
4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.