BlackBerry Bold 9650 - Korzystanie z kalkulatora

background image

Korzystanie z kalkulatora

Na ekranie głównym lub w folderze Aplikacje kliknij ikonę Kalkulator.

• Aby nacisnąć klawisz kalkulatora, naciśnij wybrany klawisz lub odpowiadający mu klawisz na klawiaturze

urządzenia BlackBerry®.