BlackBerry Bold 9650 - Przeliczanie jednostek miary

background image

Przeliczanie jednostek miary

1. Na ekranie głównym lub w folderze Aplikacje kliknij ikonę Kalkulator.
2. Wpisz liczbę.
3. Naciśnij klawisz

.

• Aby zamienić wartość wyrażoną w angielskim systemie miar na wartość metryczną, kliknij przycisk Na

wartości metryczne.

• Aby zamienić wartość metryczną na wartość wyrażoną w angielskim systemie miar, kliknij przycisk Z

wartości metrycznych.

4. Kliknij odpowiedni rodzaj konwersji.

Podręcznik użytkownika

Kalkulator

320