BlackBerry Bold 9650 - Dodawanie kontaktu do pamięci na karcie SIM

background image

Dodawanie kontaktu do pamięci na karcie SIM

1. W oknie listy kontaktów naciśnij klawisz

> Książka telefoniczna na karcie SIM.

2. Naciśnij klawisz

> Nowy.

3. Wpisz informacje o kontakcie.
4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.