BlackBerry Bold 9650 - Edycja lub usunięcie kontaktów zapisanych na karcie SIM

background image

Edycja lub usunięcie kontaktów zapisanych na karcie SIM

1. W oknie listy kontaktów naciśnij klawisz

> Książka telefoniczna na karcie SIM.

2. Zaznacz kontakt.

• Aby zmienić kontakt zapisany na karcie SIM, naciśnij klawisz

> Edytuj. Zmień dane kontaktu. Naciśnij

klawisz

> Zapisz.

• Aby usunąć kontakt zapisany na karcie SIM, naciśnij klawisz

> Usuń.