BlackBerry Bold 9650 - Kopiowanie kontaktów z karty SIM do listy kontaktów

background image

Kopiowanie kontaktów z karty SIM do listy kontaktów

W zależności od dostawcy usług bezprzewodowych oraz sieci bezprzewodowej ta funkcja może nie być
obsługiwana.
1. W oknie listy kontaktów naciśnij klawisz

> Książka telefoniczna na karcie SIM.

2. Naciśnij klawisz

> Kopiuj wszystko do listy kontaktów.

Uwaga: Kontakt o numerze telefonu, który jest taki sam, jak numer telefonu kontaktu znajdujący się na liście
kontaktów, nie zostanie skopiowany z karty SIM do urządzenia BlackBerry®.