BlackBerry Bold 9650 - Ochrona karty SIM za pomocą kodu PIN

background image

Ochrona karty SIM za pomocą kodu PIN

Aby uzyskać kod PIN karty SIM, skontaktuj się z dostawcą usług bezprzewodowych.
Uwaga: Trzykrotne wprowadzenie niepoprawnego kodu PIN karty powoduje jej zablokowanie.
1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Urządzenie > Zaawansowane ustawienia systemu > Karta SIM.
3. Naciśnij klawisz

> Włącz zabezpieczenia.

4. Wpisz kod PIN karty SIM.
5. Naciśnij klawisz na klawiaturze.