BlackBerry Bold 9650 - Przechowywanie wiadomości tekstowych na karcie SIM

background image

Przechowywanie wiadomości tekstowych na karcie SIM

W zależności od dostawcy usług bezprzewodowych oraz sieci bezprzewodowej ta funkcja może nie być
obsługiwana.

Jeżeli twoje urządzenie BlackBerry® korzysta z karty SIM ustawionej do przechowywania wiadomości tekstowych,
wiadomości te będą się nadal pojawiać w aplikacji wiadomości.

1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Wiadomości.
2. Naciśnij klawisz

> Opcje > Wysyłanie wiadomości tekstowych.

3. W polu Pozostawiaj wiadomości na karcie SIM wybierz opcję Tak.
4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Aby nie zapisywać wiadomości tekstowych na karcie SIM, w polu Pozostawiaj wiadomości na karcie SIM wybierz
opcję Nie. Jeżeli ustawisz to pole na Nie, wiadomości tekstowe zostaną usunięte z karty SIM.