BlackBerry Bold 9650 - Zabezpieczenia karty SIM — informacje

background image

Zabezpieczenia karty SIM — informacje

Aby wzmocnić poziom zabezpieczeń urządzenia BlackBerry®, można zabezpieczyć kartę SIM kodem PIN. Jeśli
karta SIM zostanie zabezpieczona kodem PIN, inne osoby nie będą mogły użyć swojej karty w Twoim urządzeniu.
Aby używać karty SIM w innym urządzeniu, należy wpisać kod PIN.