BlackBerry Bold 9650 - Zmiana nazwy wyświetlanej numeru telefonu

background image

Zmiana nazwy wyświetlanej numeru telefonu

Jeśli karta SIM obsługuje kilka numerów telefonów, dla każdego numeru możesz określić inną nazwę wyświetlaną.
1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Urządzenie > Zaawansowane ustawienia systemu > Karta SIM.
3. Zaznacz numer telefonu.
4. Naciśnij klawisz

> Edytuj numer telefonu na karcie SIM.

5. Nadaj nazwę wyświetlaną temu numerowi.
6. Naciśnij klawisz na klawiaturze.

Podręcznik użytkownika

Karta SIM

271