BlackBerry Bold 9650 - Naprawa plików zapisanych na karcie pamięci lub w urządzeniu

background image

Naprawa plików zapisanych na karcie pamięci lub w
urządzeniu

UWAGA: Jeżeli w urządzeniu BlackBerry® zostanie uruchomiona funkcja naprawy, urządzenie może usunąć pliki z
błędami znajdujące się na karcie pamięci lub w urządzeniu.
1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Urządzenie > Pamięć masowa.
3. Naciśnij klawisz

> Napraw.

4. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Jeżeli po uruchomieniu funkcji naprawy karta pamięci nadal nie działa prawidłowo, można spróbować ją
sformatować.