BlackBerry Bold 9650 - Rozwiązywanie problemów dotyczących pamięci masowej i kart multimedialnych

background image

Rozwiązywanie problemów dotyczących pamięci masowej i
kart multimedialnych

Pamięć urządzenia przeznaczona dla aplikacji wyczerpuje się

Gdy stan pamięci aplikacji w urządzeniu BlackBerry® stanie się niski, wyświetlone zostanie okno dialogowe z listą
rzadko używanych aplikacji i języków. Za pomocą tej listy można wykasować wybrane aplikacje i języki.

Staraj się postępować według następujących zaleceń:

Sprawdź, czy zostały usunięte stare wiadomości e-mail i MMS, zwłaszcza jeżeli zawierają załączniki.

Sprawdź, czy zostały usunięte kontakty, które znajdują się już w książce adresowej firmy.

Sprawdź, czy zostały usunięte pliki multimedialne z pamięci urządzenia.

Jeżeli oprogramowanie BlackBerry® Device Software było niedawno aktualizowane za pośrednictwem sieci
bezprzewodowej, sprawdź, czy została usunięta poprzednia wersja oprogramowania BlackBerry Device
Software.

Sprawdź, czy została wyczyszczona pamięć podręczna przeglądarki.

Informacje pokrewne

Wyświetlanie ilości wolnego miejsca w urządzeniu, 261
Wskazówki: Zwalnianie i zachowywanie miejsca do przechowywania danych, 24

Podręcznik użytkownika

Karty pamięci i karty multimedialne

265