BlackBerry Bold 9650 - Szyfrowanie plików — informacje

background image

Szyfrowanie plików — informacje

Szyfrowanie plików ma za zadanie chronić pliki zapisane w twoim urządzeniu BlackBerry® oraz na karcie
multimedialnej, jeśli taka znajduje się w twoim urządzeniu. Pliki w urządzeniu oraz na karcie multimedialnej można
zaszyfrować za pomocą klucza szyfrowania generowanego przez urządzenie, hasła urządzenia lub obu tych
elementów.

Jeżeli pliki zostaną zaszyfrowane przy użyciu klucza szyfrowania wygenerowanego przez urządzenie, dostęp do
plików znajdujących się na karcie multimedialnej można uzyskać tylko wtedy, gdy karta jest włożona do urządzenia.
Jeżeli pliki zostaną zaszyfrowane przy użyciu hasła urządzenia, dostęp do plików znajdujących się na karcie
multimedialnej można uzyskać za pośrednictwem dowolnego urządzenia, do którego zostanie włożona karta, pod
warunkiem, że znane jest hasło tego urządzenia.

Podręcznik użytkownika

Karty pamięci i karty multimedialne

262