BlackBerry Bold 9650 - Włączanie szyfrowania

background image

Włączanie szyfrowania

Aby zaszyfrować dane w urządzeniu BlackBerry®, należy ustawić hasło dla urządzenia.

W zależności od ilości pamięci dostępnej do przechowywania plików w urządzeniu szyfrowanie plików w urządzeniu
może być niemożliwe.
1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Zabezpieczenia > Szyfrowanie.
3. Aby zaszyfrować dane w urządzeniu, w sekcji Pamięć urządzenia zaznacz pole wyboru Szyfruj.
4. Aby zaszyfrować pliki przechowywane na karcie multimedialnej i w urządzeniu, zaznacz pole wyboru Karta

multimedialna i wykonaj jedną z następujących czynności:

• Aby szyfrować pliki za pomocą klucza szyfrowania wygenerowanego przez urządzenie, w polu Tryb zaznacz

wartość Klucz urządzenia.

• Aby szyfrować pliki za pomocą twojego hasła urządzenia, w polu Tryb zaznacz wartość Hasło urządzenia.
• Aby szyfrować pliki za pomocą klucza szyfrowania i hasła urządzenia, w polu Tryb zaznacz wartość Hasło i

klucz urządzenia.

5. Aby szyfrować także pliki takie jak zdjęcia, utwory i filmy, zaznacz pole wyboru Dołącz pliki multimedialne.
6. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Aby zatrzymać szyfrowanie danych w urządzeniu, usuń zaznaczenie pola wyboru Pamięć urządzenia. Aby
zatrzymać szyfrowanie plików, usuń zaznaczenie pola wyboru Karta multimedialna.