BlackBerry Bold 9650 - Wskazówki: Zwalnianie i zachowywanie miejsca do przechowywania danych

background image

Wskazówki: Zwalnianie i zachowywanie miejsca do
przechowywania danych

Staraj się, aby w urządzeniu BlackBerry® było zawsze co najmniej 400 KB pamięci dostępnej dla aplikacji. Jeśli
stwierdzisz, że operacje są wykonywane w urządzeniu nietypowo długo, spróbuj zwolnić nieco pamięci, usuwając
niepotrzebne pliki. Zmiana opcji wiadomości e-mail, wpisów kalendarza i plików multimedialnych może pozwolić
oszczędzić miejsce.

Aby uzyskać pełne instrukcje, kliknij łącza w sekcji Powiązane informacje u dołu.

Sprawdź, ile masz wolnego miejsca

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
Kliknij Urządzenie > Pamięć masowa.

Usuń niepotrzebne pliki

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Pliki.
Znajdź i zaznacz plik. Naciśnij klawisz

> Usuń.

Podręcznik użytkownika

Karty pamięci i karty multimedialne

263

background image

Usuń historię wyszukiwania i wyczyść pamięć podręczną Na ekranie głównym kliknij ikonę Przeglądarka. Naciśnij

klawisz

> Opcje. Przejdź do sekcji Wyczyść dane

przeglądania.

Zmniejsz ilość czasu, przez jaki urządzenie przechowuje
wiadomości e-mail i wpisy kalendarza.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Wiadomości lub
Kalendarz. Naciśnij klawisz

> Opcje.

Wyłącz zapisywanie wysłanych wiadomości w
urządzeniu

Na ekranie głównym kliknij ikonę Wiadomości. Naciśnij
klawisz

> Opcje > Preferencje e-mail.

Odbieraj tylko początkowe fragmenty długich
wiadomości e-mail i decyduj, czy pobierać resztę

Na ekranie głównym kliknij ikonę Wiadomości. Naciśnij
klawisz

> Opcje > Wyświetlanie wiadomości i

działania.

Zapisuj pliki na karcie pamięci, a nie w urządzeniu

Urządzenie BlackBerry obsługuje karty multimedialne o
rozmiarze do 32 GB. Obsługiwane są wyłącznie karty
microSD.

Zmniejsz rozmiar wykonywanych zdjęć

Na ekranie głównym kliknij ikonę Aparat. Naciśnij klawisz

> Opcje.

Firma Research In Motion zaleca regularne tworzenie i zapisywanie w komputerze kopii zapasowej danych,
zwłaszcza przed dokonaniem aktualizacji jakiegokolwiek oprogramowania. Przechowywanie w komputerze
aktualnego pliku kopii zapasowej pozwala na odzyskanie danych w przypadku utraty, kradzieży lub uszkodzenia
urządzenia.

Informacje pokrewne

Wyświetlanie ilości wolnego miejsca w urządzeniu, 261
Przenoszenie, zmiana nazwy i usuwanie pliku, 124
Usuwanie informacji o przeglądaniu, 165
Ustawianie czasu przechowywania wiadomości w urządzeniu, 77
Zmiana czasu przechowywania wpisów kalendarza w urządzeniu, 180
Zatrzymywanie zapisywania w urządzeniu wiadomości wysłanych z komputera, 77
Kończenie przechowywania na komputerze wiadomości wysłanych z urządzenia, 77
Odbieranie tylko pierwszej części długich wiadomości e-mail, 76
Zmiana rozmiaru wykonywanych zdjęć, 136
Pamięć urządzenia przeznaczona dla aplikacji wyczerpuje się, 265

Podręcznik użytkownika

Karty pamięci i karty multimedialne

264