BlackBerry Bold 9650 - Wyłączanie obsługi kart multimedialnych

background image

Wyłączanie obsługi kart multimedialnych

Gdy wyłączysz obsługę karty multimedialnej, urządzenie BlackBerry® nie będzie mieć dostępu do plików zapisanych
na karcie.
1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Urządzenie.
3. Kliknij Pamięć masowa.
4. Usuń zaznaczenie pola wyboru Obsługa karty multimedialnej.
5. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Podręcznik użytkownika

Karty pamięci i karty multimedialne

261