BlackBerry Bold 9650 - Wyświetlanie ilości wolnego miejsca w urządzeniu

background image

Wyświetlanie ilości wolnego miejsca w urządzeniu

1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Urządzenie > Pamięć masowa.

Informacje pokrewne

Pamięć urządzenia przeznaczona dla aplikacji wyczerpuje się, 265