BlackBerry Bold 9650 - Przypisywanie aplikacji do klawisza szybkiej obsługi

background image

Przypisywanie aplikacji do klawisza szybkiej obsługi

Urządzenie BlackBerry® ma co najmniej jeden klawisz szybkiej obsługi znajdujący się z boku urządzenia. Niektóre
kompozycje nie pozwalają na zmianę aplikacji przypisanej do klawisza szybkiej obsługi.
1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Urządzenie > Klawisze szybkiej obsługi.
3. Zmień ustawienia pól Prawy klawisz szybkiej obsługi otwiera lub Lewy klawisz szybkiej obsługi otwiera.
4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.