BlackBerry Bold 9650 - Włączanie dźwięków naciśnięcia klawisza

background image

Włączanie dźwięków naciśnięcia klawisza

1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Pisanie i wprowadzanie > Klawiatura.
3. Zaznacz pole wyboru Dźwięk naciśnięcia klawisza.
4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Podręcznik użytkownika

Klawiatura

210