BlackBerry Bold 9650 - Wyłączanie dźwięków trackpada

background image

Wyłączanie dźwięków trackpada

1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Pisanie i wprowadzanie > Czułość trackpada.
3. Usuń zaznaczenie pola wyboru Dźwięk pokrętła.
4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Aby ponownie włączyć dźwięki trackpada, zaznacz pole wyboru Dźwięk pokrętła.