BlackBerry Bold 9650 - Zmiana domyślnego symbolu waluty

background image

Zmiana domyślnego symbolu waluty

1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Pisanie i wprowadzanie > Klawiatura.
3. Zmień ustawienia w polu Klawisz waluty.
4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.