BlackBerry Bold 9650 - Listy zawierające wiele kontaktów

background image

Listy zawierające wiele kontaktów

Wiele list kontaktowych — informacje

Jeżeli urządzenie BlackBerry® jest skojarzone z wieloma kontami e-mail, w urządzeniu mogą się znajdować
kontakty z każdego konta e-mail. Jeśli urządzenie jest na przykład skojarzone ze służbowym kontem e-mail i
prywatnym kontem e-mail, możliwe jest wyświetlanie służbowej i prywatnej listy kontaktów w urządzeniu. Więcej
informacji na ten temat można uzyskać u dostawcy usług bezprzewodowych.

Wyświetlanie innej listy kontaktów

1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Kontakty.
2. Naciśnij klawisz

> Wybierz kontakty.

3. Kliknij listę kontaktów.

Zmiana domyślnej listy kontaktów

1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Urządzenie > Zaawansowane ustawienia systemu > Usługi domyślne.
3. Zmień wartość pola Lista kontaktów (SYNC).
4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.