BlackBerry Bold 9650 - Opcje listy kontaktów

background image

Opcje listy kontaktów

Wyłączanie monitu wyświetlanego przed usunięciem elementów

Można wyłączyć wyświetlanie monitu, który pojawia się przed usunięciem wiadomości, dzienników połączeń,
kontaktów, wpisów kalendarza, zadań, notatek i haseł.
1. Na ekranie głównym kliknij ikonę aplikacji, która wyświetla monity przed usunięciem elementów.
2. Naciśnij klawisz

> Opcje.

3. W razie potrzeby kliknij opcję Opcje ogólne.
4. Usuń zaznaczenie pola wyboru Potwierdź usunięcie.
5. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Podręcznik użytkownika

Kontakty

190

background image

Zmiana sposobu wyświetlania kontaktów

Istnieje możliwość zmiany sposobu wyświetlania kontaktów we wszystkich aplikacjach, w tym przy wybieraniu
numeru, na liście wiadomości, liście kontaktów i kalendarzu.
1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Pisanie i wprowadzanie > Język.
3. Zmień ustawienie w polu Globalne wyświetlanie nazwy.
4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Wyświetlanie liczby kontaktów zapisanych w urządzeniu

1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Kontakty.
2. Naciśnij klawisz

> Opcje > Wyświetlanie i funkcje kalendarza.

3. Kliknij listę kontaktów.

W polu Liczba wpisów zostanie wyświetlona liczba wpisów zapisanych aktualnie na liście kontaktów.

Sortowanie kontaktów i zadań

1. Na ekranie głównym lub w folderze Aplikacje kliknij ikonę Kontakty lub ikonę Zadania.
2. Naciśnij klawisz

> Opcje.

3. W razie potrzeby kliknij opcję Opcje ogólne.
4. Odpowiednio zmień wartość w polu Sortuj wg.
5. Naciśnij klawisz

> Zapisz.