BlackBerry Bold 9650 - Rozwiązywanie problemów z kontaktami

background image

Rozwiązywanie problemów z kontaktami

Na moim komputerze nie jest wyświetlana zawartość pól listy
kontaktów

Zawartość niestandardowych pól listy kontaktów można synchronizować wyłącznie z zawartością pól tekstowych
aplikacji poczty e-mail zainstalowanej w komputerze. Na przykład w niestandardowym polu listy kontaktów w
urządzeniu BlackBerry® nie można wpisać daty urodzenia osoby kontaktowej i następnie zsynchronizować tej
informacji z zapisami w aplikacji poczty e-mail na komputerze, ponieważ w aplikacji pole daty urodzenia jest
standardowym polem danych.

Informacje pokrewne

Tworzenie niestandardowego pola kontaktu, 184

Podręcznik użytkownika

Kontakty

191

background image

Zdjęcia kontaktów ciągle się zmieniają

Zdjęcia kontaktów w aplikacjach (np. w aplikacji kontaktów) mogą się zmieniać, jeżeli więcej niż jedna aplikacja w
urządzeniu BlackBerry® ma możliwość zastępowania zdjęć kontaktów. W zależności od częstotliwości i liczby
zastępowanych przez inne aplikacje zdjęć przypisanych do kontaktów mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty za
przesył danych.

Aby zakończyć zmienianie zdjęć kontaktów, należy zmienić odpowiednie opcje w każdym z programów
zastępujących zdjęcia kontaktów.

Informacje pokrewne

Dodawanie zdjęcia kontaktu jako identyfikatora rozmówcy, 32
Zmiana lub usunięcie zdjęcia kontaktu, 186

Podręcznik użytkownika

Kontakty

192