BlackBerry Bold 9650 - Synchronizacja kontaktów

background image

Synchronizacja kontaktów

Synchronizacja — informacje

Funkcja bezprzewodowej synchronizacji danych umożliwia synchronizację danych organizatora (kontaktów, wpisów
kalendarza, zadań i notatek) między smartfonem BlackBerry® subskrybenta a aplikacją poczty e-mail w komputerze
przez sieć bezprzewodową.

Funkcja bezprzewodowej resynchronizacji danych umożliwia synchronizację wiadomości e-mail między smartfonem
subskrybenta a aplikacją poczty e-mail w komputerze przez sieć bezprzewodową. Wiadomości e-mail zapisywane
lub usuwane przez subskrybenta w smartfonie będą również usuwane z aplikacji poczty e-mail. Analogicznie,
wszystkie zmiany wprowadzane w wiadomościach w aplikacji poczty e-mail w komputerze będą uwzględniane w
smartfonie.

W rzadkich przypadkach, jeśli smartfon nie rozpozna pól w kontakcie, wpisie kalendarza lub koncie e-mail,
synchronizacja lub resynchronizacja niektórych danych lub wiadomości e-mail będzie niemożliwa.

Jeśli bezprzewodowa synchronizacja danych lub bezprzewodowa resynchronizacja poczty e-mail nie jest dostępna
w smartfonie lub została wyłączona, subskrybent może skorzystać z narzędzia synchronizacji programu BlackBerry®
Desktop Software, aby zsynchronizować dane organizatora oraz wiadomości e-mail. Więcej informacji na ten temat
można znaleźć w pomocy programu BlackBerry Desktop Software.

Firma Research In Motion zaleca regularne tworzenie i zapisywanie w komputerze kopii zapasowej danych,
zwłaszcza przed dokonaniem aktualizacji jakiegokolwiek oprogramowania. Przechowywanie w komputerze
aktualnego pliku kopii zapasowej pozwala na odzyskanie danych w przypadku utraty, kradzieży lub uszkodzenia
urządzenia.

Synchronizacja danych organizatora przez sieć bezprzewodową

Firma Research In Motion zaleca regularne tworzenie i zapisywanie w komputerze kopii zapasowej danych,
zwłaszcza przed dokonaniem aktualizacji jakiegokolwiek oprogramowania. Przechowywanie w komputerze
aktualnego pliku kopii zapasowej pozwala na odzyskanie danych w przypadku utraty, kradzieży lub uszkodzenia
urządzenia.

1. W aplikacji Kontakty, Kalendarz, Zadania lub MemoPad naciśnij klawisz

> Opcje.

2. Jeśli jest to konieczne, kliknij kalendarz lub listę kontaktów.
3. Zaznacz pole wyboru Synchronizacja bezprzewodowa.

Podręcznik użytkownika

Kontakty

187

background image

4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Jeśli korzystasz z usługi BlackBerry® Internet Service, musisz użyć narzędzia synchronizacji programu BlackBerry®
Desktop Software, aby zsynchronizować dane kalendarza. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pomocy
programu BlackBerry Desktop Software.

Informacje pokrewne

Po synchronizacji niektóre znaki we wpisach kalendarza są błędnie wyświetlane, 182
Konflikty podczas synchronizacji — informacje, 82

Tworzenie kopii zapasowych danych urządzenia i ich przywracanie —
informacje

Jeśli na komputerze zainstalowano oprogramowanie BlackBerry® Desktop Software, zawarte w nim narzędzie
BlackBerry Desktop Software umożliwia tworzenie kopii zapasowych i przywracanie większości danych
przechowywanych w urządzeniu BlackBerry w tym wiadomości, danych organizatora, czcionek, zapisanych wyników
wyszukiwania i zakładek przeglądarki. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pomocy programu
BlackBerry Desktop Software.

Jeśli urządzenie jest skojarzone z kontem e-mail wykorzystującym oprogramowanie BlackBerry® Enterprise Server,
istnieje możliwość przywrócenia zsynchronizowanych danych organizatora za pośrednictwem sieci bezprzewodowej.
Warunkiem jest posiadanie hasła aktywacji. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u administratora.

Firma Research In Motion zaleca regularne tworzenie i zapisywanie w komputerze kopii zapasowej danych,
zwłaszcza przed dokonaniem aktualizacji jakiegokolwiek oprogramowania. Przechowywanie w komputerze
aktualnego pliku kopii zapasowej pozwala na odzyskanie danych w przypadku utraty, kradzieży lub uszkodzenia
urządzenia.

Konflikty podczas synchronizacji — informacje

Konflikt podczas synchronizacji ma miejsce, gdy ta sama wiadomość lub wpis organizatora zostaną zmienione w
urządzeniu BlackBerry® oraz w aplikacji poczty e-mail na komputerze.

Jeśli resynchronizujesz swoje wiadomości e-mail za pomocą bezprzewodowej resynchronizacji poczty e-mail, w
urządzeniu możesz określić, czy, w przypadku wystąpienia konfliktu, priorytet będą mieć wiadomości e-mail
zapisane w urządzeniu, czy te zapisane w komputerze.

Jeśli synchronizujesz dane organizatora za pomocą bezprzewodowej synchronizacji danych, w przypadku
wystąpienia konfliktu dane organizatora zapisane w komputerze mają priorytet nad danymi organizatora zapisanymi
w urządzeniu.

Firma Research In Motion zaleca regularne tworzenie i zapisywanie w komputerze kopii zapasowej danych,
zwłaszcza przed dokonaniem aktualizacji jakiegokolwiek oprogramowania. Przechowywanie w komputerze
aktualnego pliku kopii zapasowej pozwala na odzyskanie danych w przypadku utraty, kradzieży lub uszkodzenia
urządzenia.

Informacje pokrewne

Synchronizacja danych organizatora przez sieć bezprzewodową, 178

Podręcznik użytkownika

Kontakty

188

background image

Po synchronizacji niektóre znaki we wpisach kalendarza są błędnie wyświetlane, 182

Rozwiązywanie konfliktów synchronizacji danych

Sposób rozwiązywania konfliktów synchronizacji danych można zmienić poprzez wyłączenie bezprzewodowej
synchronizacji danych, zmianę opcji rozwiązywania konfliktów i zsynchronizowanie danych organizatora za pomocą
narzędzia synchronizacyjnego programu BlackBerry® Desktop Software. Więcej informacji na temat rozwiązywania
konfliktów, które zachodzą podczas synchronizacji danych organizatora, można znaleźć w pomocy
programuBlackBerry Desktop Software.