BlackBerry Bold 9650 - Opcje mapy

background image

Opcje mapy

Utrzymywanie podświetlenia w trakcie śledzenia pokonywanej trasy

Domyślnie po upływie ustalonego czasu podświetlenie ekranu wyłącza się automatycznie. Ma to na celu
ograniczenie zużycia zasobów baterii. W ustawieniach map można określić opcje zapewniające utrzymanie
podświetlenia w trakcie śledzenia trasy, chyba że poziom naładowania baterii spadnie poniżej wyznaczonego
minimum.
1. Na mapie naciśnij klawisz

> Opcje.

2. Zmień wartość w polu Limit czasu podświetlenia, gdy.
3. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Informacje pokrewne

Ustawianie opcji podświetlenia, 214

Ustawianie odbiornika GPS używanego do śledzenia trasy

Aby wykonać tę czynność, jeśli nie masz wbudowanego odbiornika GPS, musisz połączyć urządzenie BlackBerry® z
odbiornikiem GPS obsługującym technologię Bluetooth.

1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Urządzenie > Ustawienia lokalizacji.
3. Zmień wartość w polu GPS – źródło.
4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.