BlackBerry Bold 9650 - Rozwiązywanie problemów z mapami

background image

Rozwiązywanie problemów z mapami

W urządzeniu nie są dostępne niektóre funkcje

Dostępność niektórych funkcji w urządzeniu BlackBerry® zależy od wielu czynników, takich jak model urządzenia
czy plan usług bezprzewodowych.

W zależności od planu taryfowego wiadomości niektóre funkcje lub opcje mogą nie być dostępne w opcjach
wiadomości na ekranie Preferencje e-mail.

Jeśli konto e-mail wykorzystuje serwer BlackBerry® Enterprise Server, możliwe, że Twoja firma nie skonfigurowała
niektórych funkcji lub uniemożliwia korzystanie z niektórych funkcji lub opcji. Jeśli opcja została ustawiona przez
administratora, obok pola tej opcji pojawia się czerwona kłódka.

Więcej informacji na temat funkcji dostępnych w urządzeniu można uzyskać u administratora systemu, dostawcy
usług bezprzewodowych lub pod adresem

www.blackberry.com/go/devices

.

Informacje pokrewne

Dostępność funkcji, 19

Podręcznik użytkownika

Mapy

226