BlackBerry Bold 9650 - Skróty dotyczące map

background image

Skróty dotyczące map

W zależności od języka wprowadzania tekstu niektóre skróty klawiszowe mogą być niedostępne.

Przybliżanie mapy

Naciśnij klawisz I.

Oddalanie mapy

Naciśnij klawisz O

Przechodzenie do następnej wskazówki na trasie

Naciśnij klawisz N

Przechodzenie do poprzedniej wskazówki na trasie

Naciśnij klawisz P

Podręcznik użytkownika

Mapy

225