BlackBerry Bold 9650 - Opcje ułatwień dostępu dla dźwięku i telefonu

background image

Opcje ułatwień dostępu dla dźwięku i telefonu

Włączanie dźwięków wydarzeń

Dźwięki wydarzeń powiadamiają o włączeniu lub wyłączeniu urządzenia BlackBerry®, naładowaniu lub niskim
poziomie baterii oraz o podłączeniu lub odłączeniu kabla lub akcesoriów USB.
1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij opcję Dostępność.
3. Zaznacz pole wyboru Dźwięki wydarzeń.
4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Dodawanie alarmu o kontakcie

Możesz utworzyć alarmy kontaktów, które umożliwią dostosowanie dzwonków i alarmów o połączeniach i
wiadomościach od określonych kontaktów lub grup kontaktów. W momencie nadejścia połączenia lub wiadomości od
kontaktu urządzenie BlackBerry® używa przypisanego dzwonka lub alarmu, nawet jeśli zostanie wybrany profil
Wyciszony lub Tylko wibracja. Jeżeli nie chcesz, aby urządzenie powiadamiało cię przypisanym dzwonkiem lub
alarmem, możesz wybrać profil Wszystkie alarmy wyłączone.
1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Profile dźwięków i alarmów.
2. Kliknij polecenie Zmień dźwięki i alarmy > Dźwięki kontaktów > Dodaj alarm do kontaktu.
3. W polu Nazwa wpisz nazwę alarmu kontaktu.
4. W polu Kontakty wpisz nazwę kontaktu.
5. Kliknij kontakt.
6. Zmień informacje dotyczące dzwonka lub alarmu dla połączeń i wiadomości.
7. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Aby usunąć alarm o kontakcie, zaznacz alarm o kontakcie, który chcesz usunąć. Naciśnij klawisz

> Usuń.

Obsługa TTY

W zależności od dostawcy usług bezprzewodowych ta funkcja może nie być obsługiwana.

Obsługa funkcji TTY — informacje

Po włączeniu obsługi funkcji TTY i nawiązaniu łączności między urządzeniem BlackBerry® a urządzeniem TTY,
które pracuje z częstotliwością 45,45 bitów na sekundę, urządzenia mogą komunikować się między sobą w obu
kierunkach. Treść połączeń wychodzących z urządzenia BlackBerry jest przekształcana na tekst, który można
odczytać w urządzeniu TTY.

Podręcznik użytkownika

Opcje dostępności

316

background image

Jeżeli urządzenie TTY korzysta z gniazda słuchawkowego o średnicy 2,5 mm, urządzenia BlackBerry i TTY należy
połączyć za pomocą adaptera. Jeśli chcesz zakupić adapter zatwierdzony przez firmę Research In Motion do użytku
z danym urządzeniem BlackBerry, odwiedź witrynę

www.shopblackberry.com

.

Włączanie obsługi TTY

1. Na ekranie głównym naciśnij klawisz

.

2. Naciśnij klawisz

> Opcje > TTY.

3. W polu Tryb TTY wybierz opcję Tak.
4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

W obszarze połączeń w górnej części ekranu głównego pojawi się wskaźnik TTY.

Aby wyłączyć obsługę TTY, w polu Tryb TTY wybierz opcję Nie.

Wybieranie głosowe

Wykonywanie czynności za pomocą polecenia głosowego

1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Wybieranie głosowe.
2. Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego wypowiedz polecenie głosowe.

Informacje pokrewne

Nie mogę nawiązywać połączeń za pomocą poleceń głosowych, 61

Dostępne polecenia głosowe

„Zadzwoń <nazwa kontaktu lub numer telefonu>”

Wypowiedz to polecenie głosowe, aby nawiązać połączenie. Aby wykonać tę czynność przy użyciu urządzenia
obsługującego technologię Bluetooth®, np. samochodowego zestawu głośnomówiącego lub słuchawek
bezprzewodowych, połączone urządzenie obsługujące technologię Bluetooth musi obsługiwać tę funkcję, a
technologia Bluetooth musi być włączona. Przy użyciu poleceń głosowych nie można wykonywać połączeń
alarmowych.

„Zadzwoń <nazwa kontaktu> <rodzaj numeru telefonu>”

Wypowiedz to polecenie głosowe, aby nawiązać połączenie z konkretnym numerem telefonu kontaktu
znajdującego się na twojej liście kontaktów. Przykładowo, jeżeli kontakt ma firmowy numer telefonu oraz numer
telefonu komórkowego, możesz powiedzieć „Zadzwoń <nazwa kontaktu> praca”, aby nawiązać połączenie z
firmowym numerem telefonu.

„Zadzwoń wewnętrzny <numer wewnętrzny>”

Wypowiedz to polecenie głosowe, aby wybrać numer wewnętrzny. Aby wykonać tę czynność, musisz ustawić
opcje dla numerów wewnętrznych. Numery wewnętrzne można wybierać tylko wewnątrz firmy.

„Sprawdź mój numer telefonu”

Podręcznik użytkownika

Opcje dostępności

317

background image

Jeżeli z urządzeniem BlackBerry® powiązanych jest kilka numerów telefonów, wypowiedz to polecenie głosowe,
aby sprawdzić aktywny numer telefonu.

„Sprawdź siła sygnału”

Wypowiedz to polecenie głosowe, aby sprawdzić siłę sygnału sieci bezprzewodowej.

„Sprawdź sieć”

Wypowiedz to polecenie głosowe, aby sprawdzić, do jakiej sieci bezprzewodowej jest podłączone urządzenie.

„Sprawdź bateria”

Wypowiedz to polecenie głosowe, aby sprawdzić poziom naładowania baterii.

„Powtórz”

Wypowiedz to polecenie głosowe, aby powtórzyć ostatnią podpowiedź głosową.

„Skasuj”

Wypowiedz to polecenie głosowe, aby zamknąć aplikację wybierania głosowego.

Informacje pokrewne

Ustawianie opcji dla numerów wewnętrznych, 53