BlackBerry Bold 9650 - Opcje ułatwień dostępu dla ekranu

background image

Opcje ułatwień dostępu dla ekranu

Wyświetlanie napisów w filmach

Można włączyć wyświetlanie napisów, dzięki któremu w plikach wideo obsługujących napisy podczas odtwarzania na
ekranie będzie widoczny tekst.
1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Multimedia.
2. Naciśnij klawisz

> Opcje.

3. Zaznacz pole wyboru Wyświetlaj napisy.
4. Jeśli to konieczne, zmień ustawienia pól Wygląd, Pozycja i Skala czcionki.
5. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Zmiana czcionki ekranu

1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Wyświetl > Ekran.
3. Zmień ustawienia w polach dotyczących czcionek.
4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Użycie na ekranie skali szarości lub odwróconego kontrastu

1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij opcję Dostępność.

• Aby na ekranie użyć skali szarości, w polu Kontrast koloru zmień ustawienie na Skala szarości.
• Aby na ekranie użyć odwróconego kontrastu, w polu Kontrast koloru zmień ustawienie na Kontrast

odwrócony.

3. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Podręcznik użytkownika

Opcje dostępności

315