BlackBerry Bold 9650 - Opcje ułatwień wpisywania

background image

Opcje ułatwień wpisywania

Modyfikacja lub usunięcie pozycji autotekstu

1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Pisanie i wprowadzanie > Podstawianie wyrazów.
3. Zaznacz wybraną pozycję autotekstu.
4. Naciśnij klawisz

.

• Aby zmienić pozycję autotekstu, kliknij polecenie Edytuj. Zmień wybraną pozycję. Naciśnij klawisz

>

Zapisz.

• Aby usunąć pozycję autotekstu, kliknij polecenie Usuń.

Wpisywanie tekstu z użyciem metody inteligentnego wprowadzania
tekstu

Podczas wpisywania tekstu wykonaj jedną z następujących czynności:

• Aby wybrać zaznaczoną sugestię i rozpocząć wpisywanie kolejnego słowa, naciśnij klawisz Enter.
• Aby wybrać zaznaczoną sugestię i kontynuować wpisywanie tego samego słowa, kliknij słowo.
• Aby zignorować sugestię, pisz dalej.

Podręcznik użytkownika

Opcje dostępności

318

background image

Zmiana stylu wpisywania tekstu

Można zmienić sposób rozpoznawania wpisywanego tekstu przez urządzenie BlackBerry®, wybierając styl
wpisywania.
1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Pisanie i wprowadzanie > Klawiatura.
3. W przypadku klawiatury wykonaj jedną z następujących czynności:

• Aby wyłączyć wszystkie funkcje wspomagające pisanie, wybierz w polu Styl ustawienie Bezpośredni.
• Aby włączyć funkcję sugerowania słów w trakcie pisania, wybierz w polu Styl ustawienie Zgadywanie.

4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Podręcznik użytkownika

Opcje dostępności

319