BlackBerry Bold 9650 - Autotekst

background image

Autotekst

Autotekst — informacje

Funkcja Autotekst automatycznie zastępuje określony tekst wpisany przez użytkownika pozycją Autotekstu zapisaną
w pamięci urządzenia. Jeśli wpisany tekst może zostać zastąpiony pozycją Autotekstu, zmieni się on po naciśnięciu
klawisza spacji.

Urządzenie BlackBerry® posiada zestaw predefiniowanych pozycji autotekstu, korygujących często popełniane
błędy. Przykład: funkcja Autotekst zamienia słowo „imie” na „imię”. Pozycje autotekstu tworzy się dla typowych
błędów pisowni lub skrótów. Na przykład można utworzyć pozycję autotekstu, która zastąpi skrót „pp” zwrotem
„pogadamy później”.

Tworzenie pozycji autotekstu

1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Pisanie i wprowadzanie > Podstawianie wyrazów.
3. Naciśnij klawisz

> Nowy.

4. W polu Zastąp wpisz tekst do zastąpienia.
5. W polu Na wykonaj jedną z następujących czynności:

• Wpisz tekst zastępczy.
• Aby wstawić makro (np. bieżącą datę lub aktualny czas), naciśnij klawisz

> Wstaw makro.

6. Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Aby wielkość liter we wpisie była taka, jaką wprowadził użytkownik, w polu Za pomocą wybierz polecenie

Zdefiniowana wielkość liter.

• Aby wielkość liter we wpisie zależała od kontekstu, w polu Za pomocą wybierz polecenie Automatyczna

wielkość liter.

7. W polu Język zmień język.
8. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Modyfikacja lub usunięcie pozycji autotekstu

1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Pisanie i wprowadzanie > Podstawianie wyrazów.
3. Zaznacz wybraną pozycję autotekstu.
4. Naciśnij klawisz

.

• Aby zmienić pozycję autotekstu, kliknij polecenie Edytuj. Zmień wybraną pozycję. Naciśnij klawisz

>

Zapisz.

• Aby usunąć pozycję autotekstu, kliknij polecenie Usuń.

Podręcznik użytkownika

Pisanie

207

background image

Anulowanie zmiany autotekstu

Jeśli funkcja Autotekst zmieniła słowo, którego nie chcesz zmieniać, można cofnąć tę czynność.

Aby cofnąć zmianę wprowadzoną przez funkcję Autotekst podczas pisania, naciśnij klawisz

dwukrotnie.