BlackBerry Bold 9650 - Opcje pisania

background image

Opcje pisania

Zmiana domyślnego symbolu waluty

1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Pisanie i wprowadzanie > Klawiatura.
3. Zmień ustawienia w polu Klawisz waluty.
4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Zapobieganie wyświetlaniu kontaktów z listy podczas ich wpisywania

1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Pisanie i wprowadzanie > Klawiatura.
3. Aby wyświetlić klawiaturę, kliknij Zaawansowane opcje stylu.
4. Usuń zaznaczenie pola wyboru Nazwy.
5. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Podręcznik użytkownika

Pisanie

203

background image

Włączanie dźwięków naciśnięcia klawisza

1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Pisanie i wprowadzanie > Klawiatura.
3. Zaznacz pole wyboru Dźwięk naciśnięcia klawisza.
4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Wyłączanie dźwięków trackpada

1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Pisanie i wprowadzanie > Czułość trackpada.
3. Usuń zaznaczenie pola wyboru Dźwięk pokrętła.
4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Aby ponownie włączyć dźwięki trackpada, zaznacz pole wyboru Dźwięk pokrętła.

Ustawianie czułości trackpada

Możliwe jest ustawienie czułości reakcji trackpada na dotyk. Im wyższa czułość, tym mniejsza potrzebna siła
nacisku.
1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Pisanie i wprowadzanie > Czułość trackpada.
3. Zmień ustawienia w polu Czułość w poziomie i Czułość w pionie.
4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Ustawianie szybkości kursora

1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Pisanie i wprowadzanie > Klawiatura.
3. Zmień ustawienia w polu Szybkość reakcji klawiszy.
4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.