BlackBerry Bold 9650 - Słownik niestandardowy

background image

Słownik niestandardowy

Słownik niestandardowy — informacje

Możesz dodawać słowa do słownika niestandardowego, by urządzenie BlackBerry® rozpoznawało słowa w czasie
sprawdzania pisowni. Ponieważ technologia SureType® używa tego samego słownika, jeśli używasz metody
wprowadzania języka arabskiego lub rosyjskiego, to słowa dodawane do słownika niestandardowego wyświetlane są
na liście widocznej w trakcie pisania.

Dodawanie, modyfikacja lub usuwanie wyrazu w słowniku
niestandardowym

1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Pisanie i wprowadzanie > Słownik niestandardowy.

• Aby dodać słowo do słownika niestandardowego, naciśnij klawisz

> Nowy. Wpisz nową kombinację słów

lub liter. Naciśnij klawisz na klawiaturze.

• Aby zmienić słowo w słowniku niestandardowym, naciśnij klawisz

> Nowy. Zmień pisownię słowa.

Naciśnij klawisz na klawiaturze.

• Aby usunąć słowo ze słownika niestandardowego, zaznacz wybrany wyraz. Naciśnij klawisz

> Usuń.

Wyłączanie automatycznego dodawania pozycji do słownika
niestandardowego

1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Pisanie i wprowadzanie > Klawiatura.
3. Aby wyświetlić klawiaturę, kliknij Zaawansowane opcje stylu.
4. Usuń zaznaczenie pola wyboru Pisanie.
5. W polu E-mail zaznacz opcję Wył.
6. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Podręcznik użytkownika

Pisanie

206