BlackBerry Bold 9650 - Skróty używane podczas pisania

background image

Skróty używane podczas pisania

W zależności od języka wprowadzania tekstu niektóre skróty klawiszowe mogą być niedostępne.

Wstawianie kropki

Naciśnij dwukrotnie klawisz spacji. Następna litera
będzie duża.

Wstawianie znaku @ lub kropki w polu adresu e-mail

Naciśnij klawisz spacji.

Wpisywanie dużej litery

Naciśnij i przytrzymaj klawisz litery do momentu
pojawienia się wielkiej litery na ekranie.

Włączanie funkcji CAP lock

Naciśnij klawisz Alt i prawy klawisz Shift. Aby wyłączyć
funkcję CAP lock, naciśnij lewy klawisz Shift lub prawy
klawisz Shift
.

Wpisywanie symbolu

Naciśnij klawisz Symbol. Wpisz literę widoczną pod
symbolem.

Wpisywanie alternatywnego znaku klawisza

Naciśnij klawisz Alt i klawisz znaku.

Wpisywanie znaku akcentowanego lub specjalnego

Naciśnij i przytrzymaj klawisz litery, a palcem przesuń po
trackpadzie w lewo lub w prawo. Na przykład, aby
wpisać ü, naciśnij i przytrzymaj klawisz U i przesuń palec
w lewo, aż zostanie wyświetlony znak ü. Zwolnij klawisz
litery, gdy pojawi się znak akcentowany lub specjalny.

Wpisywanie numeru w polu tekstowym

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Alt i klawisz numeryczny.

Wpisywanie numeru w polu numeru

Naciśnij klawisz cyfry. Nie trzeba naciskać klawisza Alt.

Włączanie funkcji NUM lock

Naciśnij klawisz Alt i lewy klawisz Shift. Aby wyłączyć
funkcję NUM lock, naciśnij lewy klawisz Shift lub prawy
klawisz Shift
.

Zaznaczanie wiersza tekstu

Naciśnij lewy klawisz Shift lub prawy klawisz Shift i
przesuń palcem w górę lub w dół po trackpadzie.

Zaznaczanie tekstu znak po znaku

Naciśnij lewy klawisz Shift lub prawy klawisz Shift i
przesuń palcem w lewo lub w prawo po trackpadzie.

Wycinanie zaznaczonego tekstu

Naciśnij lewy klawisz Shift lub prawy klawisz Shift
oraz klawisz Backspace/Delete.

Podręcznik użytkownika

Pisanie

208

background image

Kopiowanie zaznaczonego tekstu

Naciśnij klawisz Alt i kliknij trackpad.

Wklejanie tekstu

Naciśnij lewy klawisz Shift lub prawy klawisz Shift i
kliknij trackpad.