BlackBerry Bold 9650 - Podstawowe informacje o plikach

background image

Podstawowe informacje o plikach

Pliki i załączniki — informacje

Załączniki można przeglądać i pobierać oraz zapisywać w pamięci urządzenia BlackBerry® lub na karcie
multimedialnej. Jeśli Twoje konto e-mail korzysta z serwera BlackBerry® Enterprise Server obsługującego dostęp do
plików znajdujących się w sieci firmowej, możesz przeglądać takie pliki i zapisywać je w urządzeniu lub bezpośrednio
załączać je do wiadomości e-mail bez potrzeby ich pobierania. Za pomocą aplikacji plików można przeglądać listę
wszystkich zapisanych w urządzeniu plików. Z poziomu urządzenia możliwe są także takie operacje, jak zmiana
nazwy, przeniesienie czy usunięcie pliku znajdującego się w sieci firmowej.

Aby dokonać zmian w pobranych załącznikach lub plikach, można użyć innych aplikacji do edycji, np. Documents To
Go®, obsługiwanych przez urządzenia BlackBerry.

Otwieranie pliku lub załącznika

Aby wykonać tę czynność, twoje konto poczty elektronicznej musi korzystać z usługi BlackBerry® Internet Service
lub serwera BlackBerry® Enterprise Server obsługującego tę funkcję. Więcej informacji na ten temat można uzyskać
u dostawcy usług bezprzewodowych lub administratora.

1. Na ekranie wiadomości, zaproszenia na spotkanie lub wpisu kalendarza naciśnij klawisz

.

2. W razie potrzeby kliknij polecenie Pobierz informacje o załączniku.
3. Kliknij polecenie Otwórz załącznik.
4. W razie potrzeby na ekranie Załączniki kliknij wybrany załącznik.
5. W razie potrzeby w oknie dialogowym kliknij wybraną opcję.

Informacje pokrewne

Nie mogę włączyć usługi transmisji informacji sieciowych, 118

Zapisywanie pliku lub załącznika

Aby wykonać tę czynność, twoje konto poczty elektronicznej musi korzystać z usługi BlackBerry® Internet Service
lub serwera BlackBerry® Enterprise Server obsługującego tę funkcję. Więcej informacji na ten temat można uzyskać
u dostawcy usług bezprzewodowych lub administratora.

1. Na ekranie wiadomości, wpisu kalendarza lub na stronie internetowej wykonaj jedną z następujących czynności:

• Jeśli do wiadomości lub wpisu kalendarza dołączono tylko jeden załącznik, naciśnij klawisz

.

• Jeśli do wiadomości lub wpisu kalendarza dołączono więcej załączników, należy zaznaczyć ten, który ma

zostać pobrany. Naciśnij klawisz

.

Podręcznik użytkownika

Pliki

121

background image

• Jeśli pobierasz plik ze strony internetowej, naciśnij klawisz

.

2. Kliknij polecenie Pobierz załącznik lub Pobierz plik.
3. Zaznacz folder, w którym ma zostać zapisany plik lub załącznik.
4. Naciśnij klawisz

> Wybierz tutaj.

Aby zatrzymać pobieranie załącznika, zaznacz pobierany załącznik w wiadomości. Naciśnij klawisz

> Anuluj

pobieranie.

Wyszukiwanie pliku zapisanego w urządzeniu

1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Multimedia.
2. Naciśnij klawisz

> Przeglądaj.

3. Przejdź do żądanego pliku.

Kliknij plik, aby go wyświetlić. W zależności od typu pliku może się on nie wyświetlić w formacie oryginalnym.

Informacje pokrewne

Pliki i załączniki — informacje, 97
Wyszukiwanie pliku zapisanego w sieci firmowej, 122

Wyszukiwanie pliku zapisanego w sieci firmowej

Aby wykonać tę czynność, twoje firmowe konto poczty elektronicznej musi korzystać z serwera BlackBerry®
Enterprise Server obsługującego tę funkcję. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u administratora.

1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Pliki.
2. W polu Przejdź do wprowadź ścieżkę do pliku.
3. W razie potrzeby wprowadź dane używane do łączenia z siecią firmową.

Kliknij plik, aby go wyświetlić. W zależności od typu pliku może on nie być wyświetlany w formacie oryginalnym.

Informacje pokrewne

Pliki i załączniki — informacje, 97
Wyszukiwanie pliku zapisanego w urządzeniu, 122

Zapisywanie pliku z sieci firmowej w urządzeniu

Aby wykonać tę czynność, twoje firmowe konto poczty elektronicznej musi korzystać z serwera BlackBerry®
Enterprise Server obsługującego tę funkcję. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u administratora.

Przy zapisywaniu pliku z sieci firmowej w urządzeniu BlackBerry zostaje on zapisany w oryginalnym formacie.
1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Pliki.
2. Znajdź i zaznacz plik.
3. Naciśnij klawisz

> Kopiuj.

4. Przejdź do lokalizacji.
5. Kliknij folder.

Podręcznik użytkownika

Pliki

122

background image

6. Naciśnij klawisz

> Wklej.

Informacje pokrewne

Wyszukiwanie pliku zapisanego w sieci firmowej, 122
Wysyłanie pliku jako załącznika, 98

Wysyłanie pliku jako załącznika

Aby wykonać tę czynność, twoje konto poczty elektronicznej musi korzystać z usługi BlackBerry® Internet Service
lub serwera BlackBerry® Enterprise Server obsługującego tę funkcję. Więcej informacji na ten temat można uzyskać
u dostawcy usług bezprzewodowych lub administratora.

1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Multimedia lub ikonę Pliki.
2. Znajdź i zaznacz plik.
3. Naciśnij klawisz

> Wyślij.

4. Zaznacz żądany typ wiadomości.

Informacje pokrewne

Nie mogę dołączyć pliku do wiadomości tekstowej, 119

Otwieranie łącza w pliku lub załączniku

Niektóre pliki zawierają łącza do osadzonej zawartości takiej jak tabele, obrazy, przypisy, pola tekstowe i
komentarze.
1. Na ekranie pliku zaznacz łącze.
2. Naciśnij klawisz

> Pobierz łącze lub Pobierz.

Aby powrócić do pliku, naciśnij klawisz

.

Ustawianie czcionki dla plików i załączników

1. Na ekranie pliku lub załącznika naciśnij klawisz

> Opcje.

2. Zmień ustawienia w polach dotyczących czcionek.
3. Naciśnij klawisz

> Zapisz.