BlackBerry Bold 9650 - Rozwiązywanie problemów z załącznikami

background image

Rozwiązywanie problemów z załącznikami

W dokumencie widać pasek zawartości pominiętej

Do urządzenia BlackBerry® można pobrać dodatkową zawartość.

1. Aby pobrać tę zawartość, kliknij pasek.
2. Kliknij przycisk Więcej.

Wiadomość lub załącznik nie są wyświetlane lub są skrócone

Spróbuj wykonać następujące czynności:

Odczekaj chwilę. Urządzenie BlackBerry® odbiera długie wiadomości i załączniki partiami.

Jeśli na końcu wiadomości lub załącznika wyświetlana jest opcja „Dostępne więcej”, naciśnij klawisz

>

Więcej lub Więcej wszystkich.

Jeśli pobierasz załącznik, anuluj pobieranie i odczekaj chwilę. Spróbuj ponownie pobrać załącznik.

Informacje pokrewne

Odbieranie tylko pierwszej części długich wiadomości e-mail, 76

Na slajdzie wyświetlany jest znak zapytania

Znak zapytania jest wyświetlany na slajdzie, który nie został pobrany przez urządzenie BlackBerry®.

1. Aby pobrać ten slajd, zaznacz go.
2. Naciśnij klawisz

> Pobierz.

Podręcznik użytkownika

Pliki

127