BlackBerry Bold 9650 - Dostępne polecenia głosowe

background image

Dostępne polecenia głosowe

„Zadzwoń <nazwa kontaktu lub numer telefonu>”

Wypowiedz to polecenie głosowe, aby nawiązać połączenie. Aby wykonać tę czynność przy użyciu urządzenia
obsługującego technologię Bluetooth®, np. samochodowego zestawu głośnomówiącego lub słuchawek
bezprzewodowych, połączone urządzenie obsługujące technologię Bluetooth musi obsługiwać tę funkcję, a
technologia Bluetooth musi być włączona. Przy użyciu poleceń głosowych nie można wykonywać połączeń
alarmowych.

„Zadzwoń <nazwa kontaktu> <rodzaj numeru telefonu>”

Wypowiedz to polecenie głosowe, aby nawiązać połączenie z konkretnym numerem telefonu kontaktu
znajdującego się na twojej liście kontaktów. Przykładowo, jeżeli kontakt ma firmowy numer telefonu oraz numer
telefonu komórkowego, możesz powiedzieć „Zadzwoń <nazwa kontaktu> praca”, aby nawiązać połączenie z
firmowym numerem telefonu.

„Zadzwoń wewnętrzny <numer wewnętrzny>”

Wypowiedz to polecenie głosowe, aby wybrać numer wewnętrzny. Aby wykonać tę czynność, musisz ustawić
opcje dla numerów wewnętrznych. Numery wewnętrzne można wybierać tylko wewnątrz firmy.

„Sprawdź mój numer telefonu”

Jeżeli z urządzeniem BlackBerry® powiązanych jest kilka numerów telefonów, wypowiedz to polecenie głosowe,
aby sprawdzić aktywny numer telefonu.

„Sprawdź siła sygnału”

Wypowiedz to polecenie głosowe, aby sprawdzić siłę sygnału sieci bezprzewodowej.

„Sprawdź sieć”

Wypowiedz to polecenie głosowe, aby sprawdzić, do jakiej sieci bezprzewodowej jest podłączone urządzenie.

„Sprawdź bateria”

Wypowiedz to polecenie głosowe, aby sprawdzić poziom naładowania baterii.

Podręcznik użytkownika

Polecenia głosowe

62

background image

„Powtórz”

Wypowiedz to polecenie głosowe, aby powtórzyć ostatnią podpowiedź głosową.

„Skasuj”

Wypowiedz to polecenie głosowe, aby zamknąć aplikację wybierania głosowego.

Informacje pokrewne

Ustawianie opcji dla numerów wewnętrznych, 53