BlackBerry Bold 9650 - Poprawa rozpoznawania głosu

background image

Poprawa rozpoznawania głosu

Można poprawić funkcję rozpoznawania głosu, wypowiadając serię krótkich komend składających się z określonych
liczb i słów.
1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Zarządzanie połączeniami > Wybieranie głosowe.
3. W sekcji Dopasowanie głosu kliknij Start.
4. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.