BlackBerry Bold 9650 - Rozwiązywanie problemów z głosowym wybieraniem numerów

background image

Rozwiązywanie problemów z głosowym wybieraniem
numerów

Nie mogę nawiązywać połączeń za pomocą poleceń głosowych

Spróbuj wykonać następujące czynności:

• Upewnij się, że urządzenie BlackBerry® jest połączone z siecią bezprzewodową.
• Jeśli korzystasz z urządzenia obsługującego technologię Bluetooth®, takiego jak samochodowy zestaw

głośnomówiący lub słuchawki bezprzewodowe, upewnij się, że urządzenie obsługujące technologię Bluetooth
obsługuje tę funkcję i że jest ono połączone z urządzeniem BlackBerry.

• Upewnij się, że klawiatura nie jest zablokowana.
• Upewnij się, że język używany do wypowiadania poleceń głosowych jest taki sam, jak język wybierania

głosowego, który został ustawiony w opcjach języka. Niektóre języki mogą nie być obsługiwane.

Informacje pokrewne

Technologia Bluetooth, 249
Zmiana języka poleceń głosowych, 63

Moje urządzenie nie rozpoznaje imion i nazwisk ani numerów w
poleceniach głosowych

Spróbuj wykonać następujące czynności:

• Wypowiedz imię i nazwisko żądanej osoby kontaktowej.
• Przeprowadź procedurę poprawy głosowego rozpoznawania numerów.

Informacje pokrewne

Podręcznik użytkownika

Polecenia głosowe

64

background image

Poprawa rozpoznawania głosu, 64

Podręcznik użytkownika

Polecenia głosowe

65