BlackBerry Bold 9650 - Wyłączanie list wyboru dla poleceń głosowych

background image

Wyłączanie list wyboru dla poleceń głosowych

Jeśli urządzenie BlackBerry® rozpozna więcej niż jedną pozycję pasującą do polecenia głosowego, przedstawi listę
pasujących wyników lub listę wyboru. Listy wyboru można wyłączyć, a urządzenie będzie zawsze wybierać pozycję o
najwyższym stopniu zgodności i automatycznie wybierze odpowiedni numer.
1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Zarządzanie połączeniami > Wybieranie głosowe.
3. W polu Listy wyboru wybierz opcję Zawsze wyłączone.
4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.