BlackBerry Bold 9650 - Wykonywanie czynności za pomocą polecenia głosowego

background image

Wykonywanie czynności za pomocą polecenia głosowego

1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Wybieranie głosowe.
2. Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego wypowiedz polecenie głosowe.

Informacje pokrewne

Nie mogę nawiązywać połączeń za pomocą poleceń głosowych, 61