BlackBerry Bold 9650 - Zmiana języka poleceń głosowych

background image

Zmiana języka poleceń głosowych

Zmiana języka poleceń głosowych powoduje zmianę języka podpowiedzi głosowych oraz języka wydawania poleceń
głosowych.

1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Pisanie i wprowadzanie > Wprowadzanie tekstu i język.
3. Zmień ustawienie w polu Język wybierania głosowego.
4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Informacje pokrewne

Moje urządzenie nie rozpoznaje imion i nazwisk ani numerów w poleceniach głosowych, 64