BlackBerry Bold 9650 - Dane Push przeglądarki

background image

Dane Push przeglądarki

Dane Push przeglądarki — informacje

Funkcja Push dostępna w przeglądarce ma na celu wysyłanie informacji z aplikacji internetowej do urządzenia
BlackBerry®, gdy tylko informacje te stają się dostępne. Można na przykład pobierać aktualizacje informacji o
pogodzie, notowania giełdowe lub wiadomości. W chwili otrzymania przez urządzenie nowych informacji, w aplikacji
wiadomości pojawi się nowy komunikat funkcji Push lub na ekranie głównym zmieni się ikona wskazująca, że
dostępna jest nowa informacja. Aplikacja internetowa może również wysyłać zaktualizowane informacje do pamięci
podręcznej przeglądarki bez informowania użytkownika. W takim przypadku informacje pozostają dostępne nawet w
okresie, gdy urządzenie nie ma połączenia z siecią bezprzewodową. Aplikacje WWW, które korzystają z danych
Push przeglądarki, automatycznie wysyłają aktualizacje do urządzenia, o ile ich nie wyłączysz.

Urządzenie obsługuje różne rodzaje danych Push wysyłanych z przeglądarki. Wiadomości o pobieraniu i możliwości
pobrania usług zawierają zaktualizowane informacje. Inne wiadomości Push przeglądarki to m.in. wiadomości
wysyłane do pamięci podręcznej przeglądarki.

Opcje danych Push przeglądarki

Opcja

Opis

Przetwarzaj MDS

Zdecyduj, czy urządzenie BlackBerry® będzie akceptowało wiadomości Push przeglądarki
z serwera BlackBerry® Enterprise Server lub usługi BlackBerry® Internet Service.

Hosty MDS

Zdecyduj, czy urządzenie będzie akceptowało wiadomości Push ze wszystkich instancji
serwera BlackBerry Enterprise Server lub usług BlackBerry.

Przetwarzaj SMSC

Zdecyduj, czy urządzenie będzie akceptowało wiadomości Push w oparciu o wiadomości
SMS.

Hosty SMSC

Zdecyduj, z których hostów SMSC urządzenie będzie akceptować wiadomości Push
przeglądarki. Aby akceptować wiadomości Push przeglądarki z określonego hosta SMSC,
wpisz numer telefonu hosta SMSC.

Przetwarzaj IP

Zdecyduj, czy urządzenie będzie akceptowało wiadomości Push przeglądarki wysyłane
przez aplikacje internetowe za pośrednictwem bramki WAP.

Hosty IP

Zdecyduj, z których bramek WAP urządzenie będzie akceptować wiadomości Push
przeglądarki. Aby akceptować wiadomości Push przeglądarki z określonego hosta IP,
wpisz adres IP bramki WAP.

Podręcznik użytkownika

Przeglądarka

168

background image

Wyłączanie funkcji Push przeglądarki

1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Urządzenie > Zaawansowane ustawienia systemu > Dane Push przeglądarki.
3. Usuń zaznaczenie pola wyboru Włącz operacje na danych Push.
4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.