BlackBerry Bold 9650 - Opcje przeglądarki

background image

Opcje przeglądarki

Zmiana strony głównej lub strony startowej

1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Przeglądarka.
2. Naciśnij klawisz

> Opcje.

3. W części Ogólne wykonaj jedną z następujących czynności:

• Aby zmienić stronę główną, w polu Strona główna wpisz adres WWW.
• Aby użyć strony głównej jako strony startowej wyświetlanej przy pierwszym uruchomieniu przeglądarki, zmień

pole Strona startowa na Strona główna.

4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Wyłączenie obsługi języka JavaScript

Język JavaScript używany jest przez niektóre strony WWW, aby zapewnić funkcje interaktywne, takie jak menu i
dźwięki. Jeśli nie chcesz, aby przeglądarka zapewniała obsługę funkcji JavaScript, możesz wyłączyć obsługę tego
języka.
1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Przeglądarka.

Podręcznik użytkownika

Przeglądarka

163

background image

2. Naciśnij klawisz

> Opcje.

3. W części Materiały internetowe, usuń zaznaczenie pola wyboru Włącz JavaScript.
4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Zatrzymanie wczytywania obrazów lub odtwarzania osadzonych
plików multimedialnych na stronach WWW

1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Przeglądarka.
2. Naciśnij klawisz

> Opcje.

3. W części Materiały internetowe wykonaj jedną z następujących czynności:

• Aby zatrzymać wczytywanie obrazów na stronach WWW, usuń zaznaczenie pola wyboru Ładuj obrazy.
• Aby zatrzymać odtwarzanie osadzonych plików multimedialnych na stronach WWW, usuń zaznaczenie pola

wyboru Włącz obsługę osadzonych plików multimedialnych.

4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Zatrzymanie blokowania okien wyskakujących na stronach WWW

1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Przeglądarka.
2. Naciśnij klawisz

> Opcje.

3. W części Materiały internetowe usuń zaznaczenie pola wyboru Blokuj wyskakujące okienka.

Zmiana rozmiaru czcionki dla tekstu na stronach WWW

1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Przeglądarka.
2. Naciśnij klawisz

> Opcje.

3. W części Materiały internetowe, zmień pole Rozmiar czcionki.
4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Ustawianie kodowania znaków dla wszystkich stron WWW

Domyślnie w urządzeniu BlackBerry® optymalny tryb kodowania stron WWW jest wybierany automatycznie.
1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Przeglądarka.
2. Naciśnij klawisz

> Opcje.

3. W części Materiały internetowe zmień ustawienia pola Domyślne kodowanie tekstu.
4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Wyświetlanie monitu przed zamknięciem przeglądarki lub
strumieniowym przesyłaniem mediów z Internetu

1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Przeglądarka.
2. Naciśnij klawisz

> Opcje.

Podręcznik użytkownika

Przeglądarka

164

background image

3. W sekcji Ogólne, w polu Monituj przed, wykonaj jedną z następujących czynności:

• Aby otrzymać monit potwierdzający, że chcesz zamknąć przeglądarkę, gdy otwartych jest wiele kart, zaznacz

pole wyboru Zamykanie kart przy wychodzeniu.

• Aby otrzymać monit potwierdzający, że chcesz zamknąć przeglądarkę po naciśnięciu klawisza

, zaznacz

pole wyboru Zamykanie przeglądarki po naciśnięciu klawisza Escape.

• Aby otrzymać monit przed użyciem przez przeglądarkę urządzenia BlackBerry® portalu dostawcy usług

bezprzewodowych do strumieniowego przesyłania mediów z Internetu, zaznacz pole wyboru Przełączanie na
sieć operatora dla mediów strumieniowych
.

4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Informacje pokrewne

W trakcie strumieniowego odtwarzania piosenki lub filmu pojawia się monit o zmianę sieci, 170

Usuwanie informacji o przeglądaniu

Urządzenie BlackBerry® zapisuje niektóre informacje w przeglądarce, aby ułatwić przeglądanie. Można usunąć
informacje o hasłach, historię przeglądarki, pliki cookie, treści, które zostały przesłane do urządzenia oraz pamięć
podręczną przeglądarki.
1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Przeglądarka.
2. Naciśnij klawisz

> Opcje.

3. W części Prywatność i bezpieczeństwo, poniżej opcji Wyczyść dane przeglądania, zaznacz pola wyboru

obok typów informacji, które chcesz usunąć.

4. Kliknij polecenie Wyczyść teraz.

Wyłączenie plików cookie w przeglądarce

1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Przeglądarka.
2. Naciśnij klawisz

> Opcje.

3. W części Prywatność i bezpieczeństwo usuń zaznaczenie pola wyboru Akceptuj pliki cookie.
4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Włączenie geolokacji w przeglądarce

Jeśli włączysz geolokację w przeglądarce, niektóre witryny WWW będą mogły określić twoje przybliżone położenie.
1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Przeglądarka.
2. Naciśnij klawisz

> Opcje.

3. W części Prywatność i bezpieczeństwo zaznacz pole wyboru Włącz geolokację.
4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Po odwiedzeniu strony internetowej, która żąda informacji o twojej lokalizacji, wyświetlone zostanie pole dialogowe.
Po wybraniu pola dialogowego Nie pytaj ponownie o tę witrynę strona oraz zezwolenia, które dla niej ustawiono,
zostaną zapisane w Uprawnieniach geolokalizacji w opcjach przeglądarki.

Podręcznik użytkownika

Przeglądarka

165