BlackBerry Bold 9650 - Rozwiązywanie problemów z przeglądarką

background image

Rozwiązywanie problemów z przeglądarką

W moim urządzeniu nie są dostępne żadne przeglądarki

Ta funkcja może nie być obsługiwana, w zależności od planu usług bezprzewodowych.
Upewnij się, że urządzenie BlackBerry® jest połączone z siecią bezprzewodową.

Nie mogę odtworzyć utworu lub filmu na stronie WWW

Możliwe, że urządzenie BlackBerry® nie obsługuje rozmiaru lub formatu pliku utworu lub filmu.

W trakcie strumieniowego odtwarzania piosenki lub filmu pojawia się
monit o zmianę sieci

Jeżeli wyświetla się monit o zmianę sieci, oznacza to, że nie można strumieniowo odtwarzać piosenek ani filmów
przy używanym obecnie połączeniu internetowym. Zmiana sieci może wiązać się z dodatkowymi opłatami. Więcej
informacji na ten temat można uzyskać u dostawcy usług bezprzewodowych lub administratora.

Aby nie otrzymywać więcej tego monitu, w oknie przeglądarki naciśnij klawisz

> Opcje. W sekcji Ogólne, w

pozycji Monituj przed, usuń zaznaczenie pola wyboru Przełączanie na sieć operatora dla mediów
strumieniowych
.

Nie mogę otworzyć nowej karty

W urządzeniu BlackBerry® może brakować dostępnej pamięci. Spróbuj wykonać następujące czynności:

Zamknij kartę, która nie jest potrzebna.

Zamknij inne aplikacje, które nie muszą być otwarte.

Informacje pokrewne

Zamykanie aplikacji, aby uniemożliwić ich działanie w tle, 227

Podręcznik użytkownika

Przeglądarka

170

background image

Otwieranie, zamykanie lub przełączanie się między kartami, 13

Podręcznik użytkownika

Przeglądarka

171